Giảm đến 50.000đ. Áp dụng cho các sản phẩm Omron chính hãng