– ĐỒNG HỒ THÔNG MINH SAMSUNG GALAXY FIT BẠC trị giá 2.490.000.
– SẠC KHÔNG DÂY PARTRON PTC-200 10W TRẮNG trị giá 690.000.
– KHÔNG LẤY QUÀ QUY ĐỔI TỐI ĐA 800.000.