Giảm 100.000đ. Áp dụng vào các sản phẩm ĐIỆN MÁY GIA KHANG