Giảm đến 50.000đ cho đơn hàng từ 400.000đ. Áp dụng vào các sản phẩm của DHC Việt Nam