Giảm đến 100.000đ cho đơn hàng từ 700.000đ. Nhiều ngành hàng