Giảm 30.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Dùng khi sử dụng đơn hàng từ 150K