Giảm 30.000 đ. Áp dụng toàn sàn. Mỗi ngày lấy được 1 mã có hiệu lực sử dụng trong ngày