Giảm giá lên đến 100.000đ cho đơn hàng từ 1.000.000đ. Thẻ quốc tế ACB