Giảm giá lên đến 200.000đ. Áp dụng khi mua Đơn Hàng Enfa bất kì, không áp dụng cho sữa dưới 2 tuổi