Giảm đến 40.000đ. Sử dụng cho khách hàng mới khi mua hàng tại các quán ăn ưa thích