Chỉ áp dụng cho các hoạt động và dịch vụ Nhật Bản, trừ Wifi & Sim, Japan Rail Pass, Universal Studios Japan.
Mã ưu đãi có số lượng giới hạn, chỉ dùng được trên App Klook và có giá trị đến 31.03.2020