Giảm 20.000 đ cho đơn hàng từ 99.000 đ. Áp dụng hầu hết sản phẩm trên App