Giảm giá lên đến 200.000đ cho đơn hàng từ 2.500.000đ. Dùng khi sử dụng Đơn Hàng Du Lịch