Giảm giá lên đến 2.000.000đ cho đơn hàng từ 47.000.000đ. Áp dụng cho Đơn Hàng Xe từ 47 triệu