Giảm tối đa 30.000đ. Dùng cho Phiếu Mua Hàng bất kì