Giảm giá lên đến 100.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ. Sử dụng cho các sản phẩm Thiết Bị Y Tế