Giảm tối đa 50.000đ. Áp dụng vào các sản phẩm Dịch Vụ Làm Đẹp, không áp dụng cho các sản phẩm