Giảm giá lên đến 25.000đ. Áp dụng Khi Nạp Tiền Điện Thoại