Giảm giá lên đến 30.000đ cho đơn hàng từ 200.000đ. Sử dụng cho hầu hết sản phẩm