Giảm giá lên đến 50.000đ cho đơn hàng từ 200.000đ. Dùng cho hầu hết sản phẩm