Giảm 100.000 đ cho đơn hàng từ 2.000.000 đ. Từ LockvàLock