Giảm giá lên đến 100.000 đ cho đơn hàng từ 199.000 đ. 05 ngành Hàng Tiêu Dùng