Giảm đến 250.000 đ cho đơn hàng từ 1.100.000 đ. Từ Sabina