Giảm giá lên đến 60.000đ cho đơn hàng từ 350.000đ. Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định thuộc ngành hàng Sức khỏe và Sắc đẹp