Giảm đến 40.000đ. Mã áp dụng cho một số sản phẩm PHỤ KIỆN THỜI TRANG trên ứng dụng Shopee