Giảm đến 200.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm của shop [cathkidstonvietnam] trên ứng dụng Shopee