Giảm đến 100.000 đ cho đơn hàng từ 300.000 đ. Nhà cửa đời sống