Giảm đến 60.000xu cho đơn hàng từ 250.000đ. Áp dụng các sản phẩm nhất định của ngành hàng Đồng hồ