Giảm 30.000đ. Mã áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình thuộc ngành hàng Túi Ví nữ trên ứng dụng Shopee