Giảm tối đa 15.000đ. Mã áp dụng cho một số sản phẩm Quốc tế tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.