Giảm đến 50.000đ cho đơn hàng từ 250.000đ. Dùng khi sử dụng một số sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam trong chương trình