Giảm tối đa 500.000 xu cho đơn hàng từ 0 đ. Áp dụng khi mua một số sản phẩm nhất định của ngành hàng Mẹ bé (trừ sữa dưới 2 tuổi)