Giảm tối đa 150000 đ cho đơn hàng từ 0 đ. Converse