Giảm đến 100.000 đ cho đơn hàng từ 1.000.000 đ. Mã áp dụng trên App cho các sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt.