Giảm tối đa 50.000đ cho đơn hàng từ 400.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm tham gia chương trình