Giảm 700.000 xu cho đơn hàng từ 1.000.000 đ. Dùng khi sử dụng ngành hàng điện tử