Giảm 40.000xu cho đơn hàng từ 150.000đ. Chỉ áp dụng cho 1 số sản phẩm thuộc ngành hàng Giặt giũ và Chăm sóc nhà cửa trong bộ sưu tập