Giảm 10.000xu cho đơn hàng từ 99.000đ. Áp dụng khi mua một số sản phẩm nhất định của ngành hàng Mẹ bé (trừ sữa dưới 2 tuổi)