Giảm 30.000xu cho đơn hàng từ 100.000đ. Mã áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc ngành hàng Túi Ví nữ trên ứng dụng Shopee