Giảm đến 50.000xu cho đơn hàng từ 300.000đ. Áp dụng vào sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Sức khỏe và Sắc đẹp