Giảm 120.000đ cho đơn hàng từ 699.000đ. Dùng cho các sản phẩm của CNP Laboratory Official Store