Giảm 50.000đ cho đơn hàng từ 269.000đ. Mã áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop bioessence_vietnam