Giảm tối đa 20.000đ. Áp dụng cho các sản phẩm Túi Ví Nữ