Giảm 100.000đ cho đơn hàng từ 499.000đ. Sử dụng cho sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng đồng hồ