Giảm 50.000xu cho đơn hàng từ 150.000đ. Sử dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam trong chương trình