Giảm 100.000đ. Sử dụng khi các sản phẩm Thời Trang, không áp dụng cho sim, sản phẩm thuộc ngành hàng Voucher và Dịch vụ, đơn vận chuyển từ ngước ngoài và đơn do người bán tự vận chuyển