Giảm 20.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm của cửa hàng AT Leather