Giảm 10.000đ. Dùng cho các sản phẩm của cửa hàng Túi Xách Da CNT