Giảm tối đa 40.000đ. Áp dụng khi mua từ đơn hàng Gerber + Cerelac từ 250K