Giảm 100.000đ. Áp dụng vào các sản phẩm của cửa hàng Beauty Buffet